Regeren is vooruit­zien

Engineeren technische installaties

RealTechnic denkt ieder ontwerp vooraf goed uit om zo de uitvoering vlot te laten verlopen. Daarom is RealTechnic graag al betrokken in het voortraject. In een bouwteam denkt RealTechnic mee over het veilig, innovatief en duurzaam ontwerp van technische installaties. Vanzelfsprekend rekening houdend met de wensen voor de uiteindelijke realisatie, zoals een ruimtebesparende inrichting of een toekomstbestendige gebouwinrichting. Zonder gebonden te zijn aan één soort systeem of oplossing, streeft RealTechnic naar de oplossing die voor u als opdrachtgever of voor de eindgebruikers in de praktijk het beste werkt.

Uitvoerbaar en gecoördineerd ontwerp

In de engineeringsactiviteiten zet RealTechnic de gespecificeerde vraag van de klant om in een uitvoerbaar en gecoördineerd ontwerp, dat voldoet aan alle wettelijke voorschriften. Voor het berekenen van de capaciteit en dimensies gebruikt RealTechnic VABI automatische-rekenprogrammatuur.
De diversiteit van de engineeringsopdrachten is groot, zoals voor multifunctionele gebouwen, hotels, kantoren en woningbouw.
De engineering omvat, afhankelijk van de klantvraag:

  • EPG-berekening
  • Ventilatieberekening
  • Capaciteitsbepaling voor hemelwaterafvoer
  • Berekening drinkwater
  • Berekening capaciteit gas en elektriciteit
  • Installatietekeningen

Deze opdrachtgevers kozen 
voor de engineering van RealTechnic